TJENESTER VI TILBYR

Vi har kompetanse og erfaring innen forskning, systemutvikling og design. Tjenestene vi tilbyr er rettet mot å skape konkrete produkter eller løsninger for deg.

TEKNOLOGI

Vi utvikler system som benytter seg av hele spekteret av digital teknologi. Når vi lager system fra bunnen og opp er vi ikke begrenset av kun svært spesifikk kompetanse innen ett type system. Vi spesialtilpasser løsningen for dine behov.

Om det er transaksjonssystem med avanserte databaser, lettvektige overføringsprotokoller for microkontrollere, konfigurerbare CMS-er, eksplisitt kodeplattform C, C++, Objective-C, PHP, Java, Javascript osv. Det lar oss utvikle produkter som går på tvers av det fysiske og digitale. Noen eksempler på teknologier vi arbeider med nå:

Mobile plattformer (iOS, Android)
WEB rammeverk (Symfony, Kirby)
Databaser (MySQL, Oracle SQL, MongoDB)
Mikrokontrollere (Arduino, Teensy, Raspberry PI)
CAD verktøy (Maya, Scetchup, Maxwell)
Trådløs teknologi (BLE, Bluetooth, Xbee, WiFi)
Grafiske verktøy (Adobe, Final Cut)
Sensorteknologi (Gyro, akselerometer, fotoresistorer, trykksensorer osv)

UX - BRUKEROPPLEVELSE

Vi designer og evaluerer brukeropplevelser. Kombinert ti års erfaring med forskning på forskjellige typer brukergrensesnitt gir oss tyngde når setter i gang med utvikling av en brukeropplevelse.

Kvalitetssikring
Vi kan kvalitetssikre dine brukergrensesnitt mot standardarer og plattformer ved vår kjennskap til retningslinjer fra kommersielle aktører som Apple, Microsoft og Sun.

Nyutvikling
Vi kan utvikle nye grensesnitt basert på de mest moderne interaksjonsverktøyene tilgjengelig i dag som multi touch, augmented reality og innbakte systemer.

Evaluering
Systemer som har vært i bruk en stund kan evalueres for å forbedre og videreutvikle systemet ytterligere. Raudrev har lang erfaring med etablerte evalueringsmetoder innen HCI (Heuristisk evaluering, Think aloud, Kognitiv gjennomgang).

DESIGN

Vi designer for det digitale og det fysiske domenet. Designaktiviteten består av å sammenfatte det teoretiske og praktiske for å skape en ferdig løsning eller et produkt.

Digital design
Vi designer og produserer forskjellige typer digitale produkter. Alt fra websider og apper til microkontrollere. Vi støtter oss på rammeverk for design science.

Fysisk design
De fysiske aspektene av digitale produkter tas på alvor for å sikre brukervennlige løsninger. Kjennskap til moderne materialer og prosesser (3D printing) innen industridesign gjør det mulig å skape fremtidens produkter.

Virtuell prototyping
Vi kan visualisere produkter og ideer gjennom vidoer og illustrasjoner. 3D og 2D illustrasjoner og videoer bruker vi ofte i designprosessen for å få en forståelse av hvorden det endelige resultatet kan bli.

FORSKNING

Vi forsker på IT-artefakter og gjennomfører forskning som publiseres på internasjonale konferanser og i internasjonale tidsskrift.

Kartlegging
Om en skal i gang med utviklingsprosjekt kan det være hensiktsmessig å kartlegge status på forskningen slik den er nå. Raudrev kan kartlegge den siste kunnskapen innen en rekke typer fagfelt gjennom vår kobling til UiB. Vi har tilgang til blant annet ACM, Springer og IEEE.

Konferanser og journaler
Vi skriver artikler rettet mot konferanser innen IT i Norge og utlandet.
Om en ønsker et lengre forskningsprosjekt kan det også utførest mer omfattende forskning som passer i journalformat.

Raudrev som firma

Vi planlegger, designer og fullfører prosjekter med bakgrunn i kompetansen fra systemutvikling, forståelse av brukeren, kjennskap til avanserte verktøy og erfaring fra design og utvikling. Grunnlaget for disse aktivitetene ligger et sett med grunntanker om etikk.

Apper, elektronikk som samhandler med mobiler og nettbrett, websider, avanserte IT-system, visualisering av prototyper og ideer er vår styrke. Erfaringer fra akademia, kunst og industri gir oss en spesiell kompetanse som lar oss ta et vidt spenn av utfordringer. Vi ønsker å være med å bidra til et å skape et bedre samfunn gjennom vår virksomhet. Derfor ønsker vi svært gjerne å jobbe med helse, miljø, pedagogikk og å skape gode opplevelser for kunder og brukere.

  • Promobilde

Vi i Raudrev har utført prosjekter for disse oppdragsgiverene.

Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image
Client Image