ARBEID, KOMPETANSE, REFERANSER

Raudrev utfører oppdrag både av digital og håndgripelig karakter. Vi designer, utvikler og tester interaktive systemer for ulike formål. Under finner du eksempler på noe av det raudrevene har gjort tidligere.

Work Image
Kunstkuber

Interaktive byggeklosser for barn

Work Image
sortere.no

Nasjonal database for avfallshåndtering

Work Image
Amme

Mobil-app for oversikt over amming

Work Image
Havnesikring

System for sikring av havner

Work Image
Web for Auto Service AS

Moderne webside med analyseverktøy

Work Image
HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Work Image
Bømlo Skipsservice

Nettside for BSSE

Work Image
Mellomrom Arkitekturpsykologi

Spesialutviklet interaktiv nettside

Work Image
Fotograf Mevatne

Enkelt webside-prosjekt

Work Image
Finansstrategi

Finansstrategi og formuesforvaltning

Work Image
Fondsforvaltning

System for fondsforvaltning

Work Image
EU-prosjekt: ECL

European Cultural Landscapes

Work Image
EU-prosjekt: PAN

PAN - Cultbase

Work Image
Vindpark på Rolfsnes

Visualisering av vindmøller